Agenda

  • Elke woensdag: wie mee wil –werken en –eten in en uit onze gezamenlijke biologische groente- en fruit tuin is v.a.  10.00 uur welkom.
  • Donderdag 19 april  is weer Maaltijd met Film. Dan vertonen we de prachtige film ‘Samsara’ (15 euro p.p./v.a. 17.30 uur). Deze keer staat ‘Samsara’ van Ron Fricke op het programma. Het is een documentaire-achtige film waarbij op 100 locaties in 25 landen gedurende 5 jaar samenlevingsvormen zijn gefilmd: culturen van mensen. Er wordt in deze film niet gesproken maar de muziek ‘doet het woord’.
  • Vrijdag 4 mei (10.00-15.30 uur)  Het onderwerp is deze maand: ‘De betekenis van dromen en hoe je eigen dromen van invloed kunnen zijn op de ontwikkeling van je  bewustzijn en je kunnen duiden en helpen hoe je op de beste manier de dingen waar je tegen op loopt kunt verwerken’. We beginnen met koffie en thee en om 10.30 uur begint de presentatie die verzorgt wordt door Bettie van der Kroon en Donna Ambachtsheer. Zij zullen een presentatie geven over het thema en ingaan op vragen en opmerkingen van de deelnemers. ´s Middags wordt er gewerkt aan de analyse, symbolentaal en betekenis van een concrete droom. Van elke deelnemer wordt dan ook gevraagd een droom mee te nemen. Dat kan een herhalingsdroom zijn, die steeds terugkomt of een actuele droom uit je leven van dit moment. Het zal je verbazen hoe voor jou ogenschijnlijk verwarrende of onbegrijpelijke beelden toch een duidelijk bericht voor jou persoonlijk in zich verbergen en je inzicht kunnen geven in wat je te doen staat.  Gezamenlijke lunch is weer potluck.  Kosten van deze dag: op vrijwillige donatie.
  • Vrijdag 1 juni is weer een Themadag, waarover je nog informatie ontvangt en waarvoor je ook zelf een suggestie kan doen.
  • 18-25 juni Living Village Festival Dalfsen
  • 7-12 augustus Soefi zomerweek
  • We verheugen ons op je komst en neem gerust een partner, vrienden, kennissen of familie mee, die ook belangstelling hebben voor de belangrijke leefthema´s van dit moment.