Algemene Informatie

Op een prachtige locatie, direct aan de Waddenzeekust en grenzend aan een natuurgebied in het buitengebied van Wieringen is Stichting Milieucentrum de Michaëlshof al meer dan 40 jaar actief. Door de jaren heen heeft zij een schat aan praktijkervaringen opgedaan op het gebied van waterhuishouding, voedselproductie en afvalverwerking. Als één van de huidige voorzieningen van de Michaëlshof functioneert een eigen drinkwaterbron en een waterzuiveringssysteem middels een vloeikas, waaruit het water via een vloeibekken schoon terugvloeit naar het grondwater. De grondwaterspiegel wordt hierdoor niet aangetast; er is sprake van een volledige kringloop.

Eten van eigen land is de kortste lijn tussen productie en consumptie. De voedselproductie van de boomgaard en moestuin kan worden afgestemd op de bewoners van de Michaëlshof. Door middel van milieuvriendelijke conserveringsmethoden is een gevarieerd voedselaanbod gedurende het gehele jaar gegarandeerd. Organisch afval wordt ter plekke gecomposteerd zodat ook hier een volledige kringloop wordt gerealiseerd.