Algemene Informatie

De Michaëlshof is een ontmoetingspunt waar veel verschillende mensen samenkomen om meerdere redenen. Sommigen omdat ze er wonen, anderen omdat ze meewerken en –eten aan en uit de tuin, meedoen aan activiteiten, belangstelling hebben voor de doelstellingen of gewoon omdat ze er graag zijn.

Wat je zoekt op de Michaëlshof hangt mede af, van de keuze die je maakt uit de diverse werkdoelen die afgeleid zijn aan de doelstellingen van de Stichting, zoals die in de Statuten staan en in het Huishoudelijk Reglement verder zijn uitgewerkt.

Hoofddoelstelling 

De Michaëlshof wil zich ontwikkelen tot een woon- werk- en leefplek, waar mensen in gelijkwaardigheid gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor zichzelf, elkaar, de omgang met anderen, en de voorzieningen op de Michaëlshof en deze te delen met anderen met respect voor en in samenhang met het natuurlijk evenwicht. Dit ontwikkelingsmodel is ons nooit aangeleerd en zullen we dus al experimenterend en ervarend zelf moeten laten groeien en dit document, deze woorden, zijn een bezinningsmoment onderweg.

We zijn opgegroeid in een geïndividualiseerde op prestatie gerichte samenleving, waarbij je vaak beoordeeld wordt op jouw eigen bijdrage aan een van boven af opgelegd model in gezin, opleiding en werkverband, afgescheiden van anderen en met weinig oog voor hoe je je daar zelf bij voelt of zonder jouw mening te vragen. Dit leidt tot communicatie met veel vooroordelen en zo functioneren we nog heel vaak en het is een hele uitdaging ons hiervan stapje voor stapje te bevrijden, als je dat ten minste wil.

Gezamenlijke  verantwoordelijkheid 

Sleutelwoorden om toe te groeien naar een gelijkwaardige collectieve manier van werken zijn communicatie, verbinding, en jezelf laten zien en uiten met zo weinig mogelijk oordeel (laat staan kritiek) op anderen. Zolang je met meerdere mensen iets gezamenlijk onderneemt ontkom je niet aan een aantal afspraken en regels.  Omdat de betrokkenheid per persoon verschillend is, zijn er drie mogelijkheden om actief te zijn bij de Michaëlshof:

  1. Deelnemen aan alle activiteiten
  2. Deelnemen aan de tuinploeg (woensdag) of kluisploeg (vrijdag)
  3. Deelnemen de maandelijkse thema bijeenkomsten

Deze groepen worden nader toegelicht op deze site onder het kopje ‘Wat doet de Michaëlshof’.