Bestuur Stichting

Voorzitter

  • Wim Ebbinkhuijsen, e-mail: wimebbink@hotmail.com

Secretaris

  • Michael Schouwenaar, e-mail: m.schouwenaar5@kpnplanet.nl

Penningmeester

  • Jan van den Tooren, e-mail: jan@hamelinktooren.com

Bestuursleden

  • Cor Zwaag, e-mail: zwaagcor@gmail.com