Deelnemen aan alle activiteiten

Volwaardig deelnemen aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Milieucentrum de Michaëlshof. Dit houdt in: onderhoud en ontwikkeling van bestaande en gewenste voorzieningen, ontvangst en omgang met bezoekers en belangstellenden, het ontwikkelen van een programma in het verlengde van de doelstellingen ten dienste van de medemensen, het deelnemen aan en ontwikkelen van de gemeenschapsvorming.

Dit geldt in ieder geval voor de eventuele bewoners en de leden van het werkbestuur. Afspraken worden gemaakt in de bewonersgroep en in het werkbestuur.

Er zijn twee vaste dagen (woensdag en vrijdag) in de week voor de vrijwilligers. Het aantal varieert van vier tot tien. Ruim de helft neemt deel op eigen motivatie, de overigen op contract met behoud van uitkering in het kader van de participatie wet. Als groep maken we hierin geen enkel onderscheid.

Elke woensdag (van 10.00-16.00 uur) gaan we aan de slag in de tuin en  het onderhoud. De werkzaamheden worden voorbereid, maar er is ook ruimte voor eigen initiatieven. In gezamenlijk overleg vooraf wordt de keuze voor een bepaald werk gemaakt.  De tuindag wordt met de gehele groep geopend om in contact met jezelf, de ander en de plek waar je bent te komen. Deze ‘Hier en Nu’ oefening draagt bij aan de sfeer van de dag. Aan het eind van de dag, vindt een ‘talking-stick’ rondje plaats, waarin ieder zegt hoe de dag bevallen is. Of er nog specifieke ervaringen gedeeld moeten worden, zodat je geen ‘lading’ mee naar huis neemt.

Bij verhindering wordt voor half tien ´s ochtends van de tuindag, of eerder gemeld dat je verhinderd bent. Uit de praktijk hebben we ervaren dat als we deze werkwijze loslaten de sfeer op de tuindag er niet beter op wordt en ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid, het gezamenlijk overleg en de communicatie onhelder is, of helemaal niet plaatsvindt, waarmee aan de hoofddoelstelling van de Michaëlshof geen recht wordt gedaan. Natuurlijk is het mogelijk in open overleg af te zien van deelname aan een activiteit. Zolang de reden ook voor anderen helder is, blijft de verbinding intact. Van elke deelnemer wordt gevraagd uit respect voor zichzelf en anderen zich aan deze afspraak te houden of anders deel te nemen op een andere dag (bijvoorbeeld de klusdag op vrijdag).