Contact

Milieucentrum De Michaëlshof  – Vatropperweg 5 – 1779  GE   Den Oever

Tel: 0227- 512265 / bij geen gehoor 06-48338515 (rene)  Mail: de-michaelshof@hotmail.com    Site: www.michaelshof.nl

Bankrekening: NL06RABO 0154 3229 70