Doelstellingen

Samen met de Kleine Aarde te Boxtel, Loverendale op Walcheren en de Hobbitstee in Drenthe, vormde de Michaëlshof de voorlopers in Nederland van milieugerichte werk- en wooncentra. De oorspronkelijke doelstellingen van de stichting (opgericht in 1974!), zijn nog steeds in ongewijzigde vorm en volstrekt actueel. In vogelvlucht gaat het om de volgende doelstellingen:

  1. Samen werken en wonen in een zelfvoorzienende en zoveel mogelijk zelfverzorgende gemeenschap
  2. Natuurlijke leefwijze, o.a. door en bevordering van de teelt van biologische groente en fruit voor eigen gebruik van de hele gemeenschap, inclusief de vrijwilligers
  3. Duurzame voorzieningen gericht op energie, water- en afvalbeheer op basis van kringloop principes en in eiland bedrijf (off the grid)
  4. Overdracht aan belangstellenden (scholen, bedrijven, organisaties en algemeen publiek) middels cursussen, themaweken of -weekenden, open dagen en excursies.
  5. Samenwerking met aanverwante organisaties
  6. Participatie van vrijwilligers op basis van eigen motivatie of op contract met behoud van uitkering in het kader van de participatie wet
  7. Collectief bezit en gebruik van apparatuur transportmiddelen en andere voorzieningen
  8. Toegankelijkheid voor alle lagen van de bevolking, dus onkostenvergoedingen voor iedereen betaalbaar houden (low budget beleid)
  9. Bottom-up organisatie gericht op gelijkwaardigheid in betrokkenheid en collectieve verantwoordelijkheid.

Al deze zaken zijn in detail uitgewerkt en notariëel vastgelegd in Statuten en een Huishoudelijk Reglement