Organisatie en visie

Het Bestuur van de Stichting ‘De Michaëlshof’ komt 3 tot 5 keer per jaar bijeen. Daarnaast functioneert het werkbestuur, dat elke maand bij elkaar komt. Het werkbestuur is samengesteld uit bewoners en vrijwilligers en is als collectief verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken, voor de ontwikkeling en uitvoering van alle activiteiten en werkzaamheden. Het stichtingsbestuur faciliteert de beleidsvoorstellen van het werkbestuur en bewaakt de rechtspositie naar derden toe, inclusief de financiële bewaking. Het beleid komt dus van de werkers en direct betrokkenen zelf. Een zogenaamde bottom-up organisatie.

De Michaëlshof wil meehelpen aan een meer betrokken, socialer en zorgzame samenleving. Kernbegrippen daarbij zijn: zelfvoorzienend, zelfverzorgend, gemeenschappelijk, collectief bezit, natuurlijk evenwicht en kringloop in bouwen, wonen en werken, in voedsel, energie, water en afval. Alles in eigen beheer.

Verblijf in de natuurlijke omgeving van de Michaëlshof, brengt mensen dichter bij zichzelf, meer in eenheid en verbondenheid met de natuur met rust en stilte. Een ontmoetingsplek, waar ieder zichzelf mag zijn, in gelijkwaardigheid aan anderen, inspirerend en uitwisselend, zonder de eigen overtuiging op te dringen aan anderen. En voor wie zich daar toe aangetrokken voelt in spirituele rust en stilte waarin  echte vrijheid ervaren kan worden. Onthaasting en samenwonen en -werken zonder druk en uit eigen motivatie. Kortom een leer- en rustplaats in de drukte van de huidige tijd.