Thema bijeenkomsten en overige activiteiten

Maandelijks komt een groep bijeen die zich bezighoudt met een verschillende thema’s die aansluiten bij de doelstellingen van de Michaëlshof.  De themadagen zijn elke eerste vrijdag van de maand van 10.00 tot 16.00 uur.

Net als bij  de wekelijkse woensdag-tuindag, wordt het uitgangspunt van communicatie, verbinding, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid nagestreefd. Dit is onze vaste werkwijze in alle activiteiten en hierin willen we ons steeds verder ontwikkelen, waaraan hopelijk deze beleidsuitgangspunten bijdragen. In andere aanverwante groepen in Nederland, Europa en ver daarbuiten (zgn. eco-initiatieven) wordt op allerlei manieren geoefend met eigentijdse vormen van geweldloze communicatie

en besluitvorming, zoals consensus, sociocratisch, meritocratisch en via het forumgesprek.  Elke eerste vrijdag van de maand willen we met ieder die daar belangstelling voor heeft door films, excursies, gastdocenten en eigen activiteiten daarover een themadag organiseren, steeds in overleg met de deelnemers.

Overige activiteiten:

In het verleden is met de Oosterlander school jarenlang een schoolproject uitgevoerd met leerlingen van groep 8, gericht op natuurbeleving, duurzaamheid en zelf biologisch tuinieren.
Rond dezelfde onderwerpen worden cursussen, filmavonden of themadagen georganiseerd voor algemeen publiek uit de hele regio. De Vrije school Alkmaar houdt regelmatig driedaagse schoolkampen op de Michaëlshof met een natuurprogramma.
Er zijn weekenden of weken voor mindfulness, familie-opstelling, sjamanisme, soefisme. Bedrijven en organisaties komen voor excursies met rondleiding en uitleg. Aanverwante groepen houden studie- of bezinningsdagen op de Michaëlshof. Regelmatig  houden we een seizoensfeest voor belangstellenden, met specifieke rituelen of activiteiten (muziek, dans, poëzie, verhalen) gericht op het seizoen.